Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa mówca
1. prelegent , referent , koreferent , retor , deklamator , recytator , dyskutant , przedmówca , orator , krasomówca , kaznodzieja