Synonimy.pl

Synonimy do słowa mówca
1. prelegent, referent, koreferent, retor, deklamator, recytator, dyskutant, przedmówca, orator, krasomówca, kaznodzieja