Synonimy.pl

Synonimy do słowa klasyfikacja
1. typizacja, typologia, podział, kategoryzacja, systematyzacja, normalizacja, standaryzacja, gradacja, segregacja, hierarchizacja, uporządkowanie
2. kolejność, ranking, punktacja, porządek, hierarchia