Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa klasyfikacja
1. typizacja , typologia , podział , kategoryzacja , systematyzacja , normalizacja , standaryzacja , gradacja , segregacja , hierarchizacja , uporządkowanie
2. kolejność , ranking , punktacja , porządek , hierarchia