Synonimy.pl

Synonimy do słowa konkretyzować się
1. ukonkretniać się, urzeczywistniać się, spełniać się, materializować się, krystalizować się, wykrystalizować się, obiektywizować się, stawać się rzeczywistością, nabierać realnych kształtów, przyoblekać się w realne kształty