Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa materializować się
1. ucieleśniać się , urealniać się , ukonkretniać się , urzeczywistniać się , konkretyzować się , ziszczać się , realizować się , obiektywizować się , krystalizować się , wykrystalizować się , dochodzić do skutku , wcielać się w życie , oblekać/przyoblekać się ciałem/w ciało , stawać się ciałem/duszą i ciałem/faktem