Synonimy.pl

Synonimy do słowa materializować się
1. ucieleśniać się, urealniać się, ukonkretniać się, urzeczywistniać się, konkretyzować się, ziszczać się, realizować się, obiektywizować się, krystalizować się, wykrystalizować się, dochodzić do skutku, wcielać się w życie, oblekać/przyoblekać się ciałem/w ciało, stawać się ciałem/duszą i ciałem/faktem