Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa realizować się
1. urzeczywistniać się , ziszczać się , sprawdzać się , dokonywać się , dopełniać się , wypełniać się , spełniać się , urealniać się , materializować się , oblekać/ przyoblekać się ciałem/w ciało , stawać się ciałem/duszą i ciałem , stawać się faktem
2. znajdować satysfakcję spełniać się , wyżywać się