Synonimy.pl

Synonimy do słowa sprawdzać się
1. dochodzić do skutkuurzeczywistniać się, ziszczać się, dokonywać się, spełniać się, dopełniać się, wypełniać się, materializować się, urealniać się, realizować się, mieć miejsce, stawać się ciałem/duszą i ciałem, stawać się faktem, oblekać/ przyoblekać się ciałem/w ciało
2. okazywać się przydatnymspełniać oczekiwania, stawać na wysokości zadania, zdawać egzamin.