Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa sprawdzać się
1. dochodzić do skutku urzeczywistniać się , ziszczać się , dokonywać się , spełniać się , dopełniać się , wypełniać się , materializować się , urealniać się , realizować się , mieć miejsce , stawać się ciałem/duszą i ciałem , stawać się faktem , oblekać/ przyoblekać się ciałem/w ciało
2. okazywać się przydatnym spełniać oczekiwania , stawać na wysokości zadania , zdawać egzamin.