Synonimy.pl

Synonimy do słowa konsolidacja
1. integracja, zintegrowanie, zespolenie, zjednoczenie, połączenie, koncentracja, powiązanie, scalenie, złączenie, fuzja, unifikacja, umocnienie, ugruntowanie, utrwalenie, ześrodkowanie, zcentralizowanie, centralizacja