Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa konsolidacja
1. integracja , zintegrowanie , zespolenie , zjednoczenie , połączenie , koncentracja , powiązanie , scalenie , złączenie , fuzja , unifikacja , umocnienie , ugruntowanie , utrwalenie , ześrodkowanie , zcentralizowanie , centralizacja