Synonimy.pl

Synonimy do słowa unifikacja
1. ujednolicenie, ujednostajnienie, unormowanie, normalizacja, standaryzacja, typizacja, harmonizacja, uniformizacja
2. zjednoczenie, scalenie, integracja, reintegracja, konsolidacja, fuzja, połączenie, powiązanie