Synonimy.pl

Synonimy do słowa kosztorys
1. budżet, kalkulacja, wyliczenie, ewaluacja, oszacowanie, taksacja, wycena, plan finansowy, preliminarz wydatków