Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kalkulacja
1. wyliczenie , obliczenie , rozliczenie , rachunek , obrachunek , rozrachunek , rachuba , ewaluacja , ocena , symulacja , szacunek , wycena , kosztorys
2. rozmyślania , przemyślenia , rozważania , rachuby , plany