Synonimy.pl

Synonimy do słowa kalkulacja
1. wyliczenie, obliczenie, rozliczenie, rachunek, obrachunek, rozrachunek, rachuba, ewaluacja, ocena, symulacja, szacunek, wycena, kosztorys
2. rozmyślania, przemyślenia, rozważania, rachuby, plany