Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa szacunek
1. cześć , poważanie , uznanie , poszanowanie , respekt , estyma , mir , rewerencja , uszanowanie , atencja , uważanie
2. oszacowanie , otaksowanie , taksacja , wycena , ocena , kalkulacja , wyliczenie , obliczenie