Synonimy.pl

Synonimy do słowa uważanie
1. poważanie, szacunek, uszanowanie, uznanie, respekt, rewerencja, posłuch, estyma, mir, autorytet, prestiż, atencja