Synonimy.pl

Synonimy do słowa uznanie
1. poważanie, szacunek, uszanowanie, poszanowanie, respekt, rewerencja, chwała, cześć, posłuch, estyma, mir, autorytet, prestiż, podziw, zachwyt, zachwycenie, popularność, powodzenie, renoma, atencja, uważanie
2. pochwała, aprobata, akceptacja, afirmacja, aplauz, brawa, poklask, wyróżnienie, chwalba, wyrazy podziwu, słowa uznania
3. opinia, pogląd, przekonanie, sąd, osąd, trybunał, ocena, zdanie, mniemanie, stanowisko, zapatrywanie, przeświadczenie, wyobrażenie, wizja, spojrzenie, widzenie, optyka, punkt widzenia