Synonimy.pl

Synonimy do słowa akceptacja
1. zaakceptowanie, aprobata, zaaprobowanie, przyzwolenie, pozwolenie, zezwolenie, zgoda, autoryzacja, zatwierdzenie, placet, afirmacja, przyjęcie, uznanie, upoważnienie, usankcjonowanie, sankcja, pochwała, samoakceptacja, akcept
2. poważanie, respekt, uznanie, estyma, rewerencja, poparcie