Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa akceptacja
1. zaakceptowanie , aprobata , zaaprobowanie , przyzwolenie , pozwolenie , zezwolenie , zgoda , autoryzacja , zatwierdzenie , placet , afirmacja , przyjęcie , uznanie , upoważnienie , usankcjonowanie , sankcja , pochwała , samoakceptacja , akcept
2. poważanie , respekt , uznanie , estyma , rewerencja , poparcie