Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa akceptacja
1. zaakceptowanie, aprobata, zaaprobowanie, przyzwolenie, pozwolenie, zezwolenie, zgoda, autoryzacja, zatwierdzenie, placet, afirmacja, przyjęcie, uznanie, upoważnienie, usankcjonowanie, sankcja, pochwała, samoakceptacja, akcept
2. poważanie, respekt, uznanie, estyma, rewerencja, poparcie