Synonimy.pl

Synonimy do słowa poważanie
1. szacunek, uszanowanie, uznanie, poszanowanie, respekt, rewerencja, posłuch, estyma, mir, autorytet, prestiż, atencja, uważanie