Synonimy.pl

Synonimy do słowa krajan
1. pot.rodak, podn.współziomek, podn.ziomek, pobratymiec, swojak, współplemieniec