Synonimy.pl

Synonimy do słowa współziomek
1. podn.rodak, podn.ziomek, krajan, pobratymiec, współplemieniec, swojak, brat Polak