Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa krewko
1. gwałtownie , wybuchowo , impulsywnie , porywczo , nerwowo , popędliwie , cholerycznie , zapalczywie , bojowo , emocjonalnie , burzliwie , kłótliwie , agresywnie , nadpobudliwie , gniewnie , niecierpliwie , nieopanowanie , niepowściągliwie , z gniewem , ze złością , z rozdrażnieniem