Synonimy.pl

Synonimy do słowa wybuchowo
1. porywczo, żywiołowo, popędliwie, impulsywnie, nadpobudliwie, gwałtownie, zapalczywie, nerwowo, niecierpliwie, krewko, agresywnie, niespokojnie, cholerycznie, burzliwie, nieopanowanie, niepowściągliwie