Synonimy.pl

Synonimy do słowa kronika
1. historia, dzieje, diariusz, rocznik, histchronograf, histchronografia, dziejopis, kronika
2. aktualności, aktualia, wiadomości, wydarzenia, sprawozdanie, serwis informacyjny