Synonimy.pl

Synonimy do słowa luz
1. pot.odstęp, światło, przerwa, luka, wolna przestrzeń, wolne miejsce
2. pot.naturalność, spontaniczność, rozluźnienie, swoboda (zachowania), beztroska, komfort psychiczny, pogoda/rów-nowaga ducha