Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa macierz
1. podn. ojczyzna , dom , kraj (narodzin/ojczysty) , podn. kraina , ziemia ojców/ojczysta/rodzinna , gniazdo rodzinne , ojczyste/rodzinne strony , ojczyste progi