Synonimy.pl

Synonimy do słowa macierz
1. podn.ojczyzna, dom, kraj (narodzin/ojczysty), podn.kraina, ziemia ojców/ojczysta/rodzinna, gniazdo rodzinne, ojczyste/rodzinne strony, ojczyste progi