Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kraina
1. dzielnica , prowincja , rejon , region , okręg , obwód , ziemia , kraj , obszar , terytorium , okolice , strony
2. podn. ojczyzna , macierz , dom , kraj (narodzin/ojczysty) , ziemia ojców/ojczysta/rodzinna
3. przen. świat , sfera