Synonimy.pl

Synonimy do słowa kraina
1. dzielnica, prowincja, rejon, region, okręg, obwód, ziemia, kraj, obszar, terytorium, okolice, strony
2. podn.ojczyzna, macierz, dom, kraj (narodzin/ojczysty), ziemia ojców/ojczysta/rodzinna
3. przen.świat, sfera