Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa sfera
1. dziedzina , zakres , domena , obszar , pole , poletko , krąg , orbita , świat , kraina , zasięg , ramy , niwa , podwórko , przestrzeń , teren , płaszczyzna
2. grupa społeczna klasa , środowisko , stan , towarzystwo , grupa towarzyska
3. astr. firmament , niebo , podn. niebiosa , podn. niebiosy , nieboskłon , kopuła nieba , sklepienie niebieskie