Synonimy.pl

Synonimy do słowa sfera
1. dziedzina, zakres, domena, obszar, pole, poletko, krąg, orbita, świat, kraina, zasięg, ramy, niwa, podwórko, przestrzeń, teren, płaszczyzna
2. grupa społecznaklasa, środowisko, stan, towarzystwo, grupa towarzyska
3. astr.firmament, niebo, podn.niebiosa, podn.niebiosy, nieboskłon, kopuła nieba, sklepienie niebieskie