Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zakres
1. np. uprawnień, usług dziedzina , sfera , gama , obszar , obręb , ramy , płaszczyzna , problematyka , tematyka , wachlarz , paleta , pole , poletko , krąg , odcinek , kierunek , profil , charakter
2. np. częstotliwości rozpiętość , zasięg , granice , widełki , skala , spektrum , przedział , horyzont , amplituda , rozrzut , diapazon