Synonimy.pl

Synonimy do słowa pole
1. ziemia uprawnapoletko, pólko, grunt, zagon, rola, niwa, łan, rozłóg, użytek
2. obszar, teren, plac, powierzchnia, terytorium, strefa
3. przen.np. do działania, popisumożliwość, możność, sposobność
4. przen.np. zainteresowańniwa, domena, branża, dziedzina, dyscyplina, sfera, zakres, obszar, odcinek, przedmiot, temat, tematyka, problematyka, specjalność, specjalizacja, krąg, orbita, obręb, płaszczyzna, podwórko