Synonimy.pl

Synonimy do słowa strefa
1. obszar, terytorium, teren, przestrzeń, region, subregion, podregion, rejon, okręg, obwód, sektor, zona, pas, kwartał, dzielnica