Synonimy.pl

Synonimy do słowa maksyma
1. aforyzm, powiedzenie, (złota) myśl, dewiza, hasło, motto, sentencja, przysłowie, porzekadło, gnoma, mądrość, apoftegmat, proverbium, bon mot, paremia, reguła życiowa