Synonimy.pl

Synonimy do słowa powiedzenie
1. powiedzonko, aforyzm, (złota) myśl, maksyma, dewiza, hasło, motto, sentencja, przysłowie, porzekadło, mądrość, gnoma, apoftegmat, proverbium, paremia, reguła życiowa, bon mot