Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa marginesowo
1. marginalnie, nawiasowo, podrzędnie, drugorzędnie, drugoplanowo, dalszoplanowo, peryferycznie, peryferyjnie, na marginesie, na drugim planie