Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa marginesowo
1. marginalnie , nawiasowo , podrzędnie , drugorzędnie , drugoplanowo , dalszoplanowo , peryferycznie , peryferyjnie , na marginesie , na drugim planie