Synonimy.pl

Synonimy do słowa nawiasowo
1. mimochodem, marginesowo, na marginesie, od niechcenia, przy okazji, przy sposobności, en passant