Synonimy.pl

Synonimy do słowa mianować
1. dk a. ndkdesygnować, nominować, podnpasować, wyznaczyć, obwołać, obrać, wykreować, ustanowić, nadać komuś tytuł, powołać kogoś (na urząd), powierzyć komuś godność/stanowisko