Synonimy.pl

Synonimy do słowa wyznaczyć
1. np. cele działaniapowyznaczać, ustanowić, ustalić, określić, zakreślić, pozakreślać, nakreślić, zdefiniować, wskazać, uściślić, sprecyzować, skonkretyzować, sformułować, zarysować, wytyczyć, wytknąć, zadać
2. np. granicęnaznaczyć, odznaczyć, oznaczyć, pooznaczać, ponaznaczać, zaznaczyć, odkreślić, rozplanować, rozrysować, wytrasować, wyodrębnić, powyznaczać
3. np. następcęobrać, wybrać, wyselekcjonować, mianować, nominować, powołać, obwołać, wykreować, podn.pasować, powyznaczać