Synonimy.pl

Synonimy do słowa określić
1. opisać, poopisywać, wypowiedzieć, wyrazić, nazwać, nakreślić, scharakteryzować, sformułować, ująć w słowa
2. np. położenie, datęzdefiniować, oszacować, ustalić, wskazać, wyznaczyć, powyznaczać, oznaczyć, uwarunkować, zdeterminować, uściślić, sprecyzować, skonkretyzować, ujednoznacznić, uszczegółowić, ustanowić, umiejscowić, zlokalizować, wytyczyć, wytknąć, zakreślić, pozakreślać, skrystalizować, wykrystalizować