Synonimy.pl

Synonimy do słowa sprecyzować
1. określić, zdefiniować, uszczegółowić, ustalić, oznaczyć, uściślić, dookreślić, doprecyzować, skonkretyzować, ukonkretnić, ujednoznacznić, zdeterminować, sformułować, uwyraźnić, skrystalizować, wykrystalizować, nadać czemuś kształt