Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zdefiniować
1. określić, sprecyzować, uściślić, sformułować, wyznaczyć, uszczegółowić, ujednoznacznić, ukonkretnić, ustalić definicję