Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zdefiniować
1. określić , sprecyzować , uściślić , sformułować , wyznaczyć , uszczegółowić , ujednoznacznić , ukonkretnić , ustalić definicję