Synonimy.pl

Synonimy do słowa ukonkretnić
1. skonkretyzować, sprecyzować, ujednoznacznić, określić, dookreślić, ustalić, uściślić, zdefiniować, oznaczyć, sformułować, urealnić, urzeczywistnić, skrystalizować, wykrystalizować, nadać czemuś kształt