Synonimy.pl

Synonimy do słowa dookreślić
1. uściślić, uszczegółowić, sprecyzować, doprecyzować, ujednoznacznić, skonkretyzować, ukonkretnić