Synonimy.pl

Synonimy do słowa skonkretyzować
1. ukonkretnić, sprecyzować, ujednoznacznić, określić, dookreślić, ustalić, uściślić, uszczegółowić, zdefiniować, oznaczyć, sformułować, uwyraźnić, skrystalizować, wykrystalizować, nadać czemuś kształt