Synonimy.pl

Synonimy do słowa skrystalizować
1. przen.wykrystalizować, sprecyzować, skonkretyzować, ustalić, uściślić, określić, zdefiniować, zidentyfikować, sformułować, wskazać, scharakteryzować, zakreślić, pozakreślać, uszczegółowić, ukonkretnić