Synonimy.pl

Synonimy do słowa uściślić
1. sprecyzować, uszczegółowić, ujednoznacznić, skonkretyzować, ukonkretnić, zdeterminować, sformułować, dookreślić, doprecyzować, określić, zdefiniować, ustalić, poustalać, oznaczyć, wykrystalizować