Synonimy.pl

Synonimy do słowa uszczegółowić
1. skonkretyzować, sprecyzować, doprecyzować, ujednoznacznić, określić, dookreślić, uściślić, zdefiniować, ustalić, poustalać