Synonimy.pl

Synonimy do słowa ujednoznacznić
1. określić, sprecyzować, zdefiniować, uściślić, uszczegółowić, skonkretyzować, ukonkretnić, uwyraźnić, zdeterminować, dookreślić