Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa uwyraźnić
1. uwydatnić , wyeksponować , zaakcentować , wyakcentować , wypunktować , udobitnić , podkreślić , zaznaczyć , wyróżnić , uwidocznić , uwypuklić , sprecyzować , skonkretyzować , ujednoznacznić , zwrócić komuś uwagę , wysunąć na pierwszy plan , położyć akcent/nacisk