Synonimy.pl

Synonimy do słowa uwyraźnić
1. uwydatnić, wyeksponować, zaakcentować, wyakcentować, wypunktować, udobitnić, podkreślić, zaznaczyć, wyróżnić, uwidocznić, uwypuklić, sprecyzować, skonkretyzować, ujednoznacznić, zwrócić komuś uwagę, wysunąć na pierwszy plan, położyć akcent/nacisk