Synonimy.pl

Synonimy do słowa podkreślić
1. zaznaczyć, zakreślić
2. przen.zaakcentować, wyakcentować, uwydatnić, wyeksponować, wypunktować, zaznaczyć, wyróżnić, uwidocznić, uwypuklić, udobitnić, uwyraźnić, wskazać, zwrócić uwagę, wysunąć na pierwszy plan, położyć akcent/nacisk