Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wyeksponować
1. podkreślić , zaakcentować , uwydatnić , wyróżnić , uwypuklić , udobitnić , uplastycznić , uwidocznić , wypunktować , zamanifestować , wysuwać na pierwszy plan
2. zaprezentować , wystawić , pokazać