Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa urealnić
1. ukonkretnić, skonkretyzować, sprecyzować, ujednoznacznić, określić, skrystalizować, uwiarygodnić, nadać czemuś kształt