Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa urealnić
1. ukonkretnić , skonkretyzować , sprecyzować , ujednoznacznić , określić , skrystalizować , uwiarygodnić , nadać czemuś kształt