Synonimy.pl

Synonimy do słowa mnożyć
1. pomnażać, rozmnażać, powiększać, zwiększać, zwielokrotniać, uwielokrotniać, ustokrotniać, piętrzyć, spiętrzać, nawarstwiać
2. np. kwiaty, bakterierozmnażać, rozpleniać, klonować