Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa mnożyć
1. pomnażać , rozmnażać , powiększać , zwiększać , zwielokrotniać , uwielokrotniać , ustokrotniać , piętrzyć , spiętrzać , nawarstwiać
2. np. kwiaty, bakterie rozmnażać , rozpleniać , klonować