Synonimy.pl

Synonimy do słowa modelowy
1. wzorcowy, przykładowy, egzemplifikacyjny, typowy, przykładny, pokazowy, okazowy, klasyczny, reprezentatywny, nieodrodny, charakterystyczny, podręcznikowy, optymalny, idealny, wymarzony