Synonimy.pl

Synonimy do słowa nagminnie
1. masowo, powszechnie, pospolicie, często, częstokroć, wielokrotnie, (po) wielokroć, tysiąckroć, tysiąckrotnie, nieraz, nierzadko, niejednokrotnie, nieustannie, niezmiennie, ustawicznie, bezustannie, nieprzerwanie, stale, systematycznie, co chwila, co i raz, raz po raz, co krok, coraz to, nie raz i nie dwa, często gęsto, bez przerwy, na okrągło, non stop, dniem i nocą, dzień i noc, dniami i nocami